Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Tepisi

Na evoluciju tepiha uticali su socijalni, ekonomski i modni pritisci , a sve veća efikasnost mašina, velike širine razboja i neverovatan izbor dezena uveli su tepihe na globalno tržište. 

Nakon sprovedenih ispitivanja o toplotnim i akustičnim efektima podnih površina (posebno velikih podnih površina) došlo se do zaključka da je takve površine najbolje i najefikasnije pokriti tepisima. 

Kako u poslovnim i javnim objektima, tepisi su veoma veliku primenu našli i u privatnim domovima. Razni motivi, dimenzije i tonovi...lako je naći tepih idealan baš za vas.